Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://zlobek1-kozle.pl/ którym jest
Żłobek nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu nazywany dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pp21@kedzierzynkozle.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu
ładowanie strony
biuletyn informacji publicznej

Informacje o Żłobku

Informacje na temat Żłobka

Żłobek Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu jest jednostką organizacyjną Gminy Kędzierzyn-Koźle. Funkcjonuje jako jednostka budżetowa gminy i działa na podstawie:

- ustawy z dnia 4 luty 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45 poz 235)
- ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1951 z późniejszymi zmianami
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 nr 157 poz 1240 z późniejszymi zmianami
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 nr 223 poz 1458, z 2009 nr 157 poz 1241, z 2010 nr 229 poz 1494
- uchwała nr XV/191/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 listopada 2011r.w sprawie utworzenia Żłobka nr 1 i ustalenia jego statutu
- inne przepisy dotyczące jednostek budżetowych

Żłobek Nr 1 nie posiada osobowości prawnej
W roku 2001 Żłobek nr 8 mieszczący się przy ulicy Filtrowej został połączony z Państwowym Przedszkolem nr 21. Gdzie od tego momentu obie placówki występowały pod nazwą Publiczne Przedszkole nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi i Żłobkowymi. Od stycznia 2012 r. placówka ponownie została podzielona na Publiczne Przedszkole nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi i Żłobek nr 1 działając w jednym budynku.

W Żłobku znajdują się dwa oddziały:

1. Grupa żłobkowa "KOTKI"

2. Grupa żłobkowa "PSZCZÓŁKI"


Kadra Wychowawcza w naszym Żłobku dba, aby każde dziecko rozwijało się w sposób naturalny.
Program dnia przewiduje szereg zabaw i zajęć dostosowanych do poziomu rozwoju oraz wieku każdego dziecka.

Największy nacisk kładziemy na:
- bezpieczeństwo Państwa dzieci,
- czystość i higienę w placówce,
- dobre samopoczucie Naszych podopiecznych, zbliżonych do warunków domowych,
- Państwa wygodę i zadowolenie,
- prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka,
- wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka w miarę jego możliwości i wieku,
- zapewnienie dzieciom właściwego żywienia zgodnego z normami.